Tema mjeseca: Kurt Vonegat (I dio)

Kako sam željela da uvedem nekakav novi sadržaj, ali i da budem sigurna da ću uvijek imati o čemu da pišem (što će reći — da budem redovnija), palo mi je na pamet da uvedem neku vrstu teme mjeseca. Ta tema bi trebalo da podrazumijeva nekoliko postova o određenoj ličnosti, njenom životu i stvaralaštvu, a izbor same teme određen je datumom smrti ili rođenja date ličnosti. Tako ova serija postova počinje profilom Kurta Vonegata, a razlog tome leži u činjenici da je upravo danas tačno deset godina od njegove smrti. Continue reading „Tema mjeseca: Kurt Vonegat (I dio)“

Pet za pet

Iskreno, nekako sam jedva sastavila ovaj martovski post sa preporukama. Imala sam osjećaj da se dešava toliko toga divnog i zanimljivog, ali kada sam počela da sastavljam spisak ideja šta bi se to moglo naći ovdje, nekako sam uvijek zapinjala. Uglavnom, nekako se došlo do ovog broja pet, a evo šta se on obuhvata. Continue reading „Pet za pet“