Istorija književnosti, umjetnosti i civilizacije kroz istoriju hljeba

(Predrag Matvejević, Kruh naš, Zagreb, 2009)

  1. Featured imagePišući o hljebu (kojem je posvetio i jedno poglavlje u svojoj knjizi Druga Venecija), Predrag Matvejević ukazuje na njegove različite aspekte – period nastanka, istorijski razvoj i promjene koje je taj razvoj sa sobom povlačio, značaj i ulogu koju je imao, jezičke karakteristike imena koja je nosio (u raznim vremenima i kod raznih naroda), te status koji je imao kao motiv često javljan u različitim vidovima umjetnosti. Priča o hljebu u Kruhu našem tako postaje i priča o književnosti, umjetnosti i civilizaciji.  (Pri)povijest pojedinačnog kao (pri)povijest opšteg.

Kruh je proizvod i prirode i kulture.

Bio je uvjetom mira i uzrokom rata, zalogom nade i razlogom očaja.

Continue reading „Istorija književnosti, umjetnosti i civilizacije kroz istoriju hljeba“